LINTEC(THAILAND)CO.,LTD.

   Lintec (Thailand) Co.,Ltd.
     Factory
ดู Lintec (Thailand) Co.,Ltd. ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

     ที่อยู่
       บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัด
       นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรล์
       สำนักงานใหญ่เลขที่ 128/2 หมู่ 5 ซอย 7 ถ.บางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
       โทร : 038-571-195  แฟกซ์ : 038-571-198
       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105554077802


   Lintec BKK Pte Ltd.
     Sale Office
ดู Lintec BKK Pte Ltd. ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
     ที่อยู่
       สำนักงานใหญ่
       11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
       โทร : +66-2287-0660  แฟกซ์ : +66-2287-4844

   Lintec BKK Pte Ltd.
     Factory
ดู Linec TFD ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
     ที่อยู่
       บริษัท ลินเทค บีเคเค พีทีอี จำกัด
       นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
       1/9 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
       จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
       โทร : +66-38-578-765  แฟกซ์ : +66-38-578-770


Address :: 128/2 Moo 5 Bangna-Trad Rd., Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24130, Thailand
Tel :: +66-33-051-195   Fax :: +66-38-571-198
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :: 0105554077802

 ©Copyright LINTEC(THAILAND)CO.,LTD. All rights reserved.